Vrátenie tovaru

V SÚLADE SO ZÁKONOM Č. 102/2014 MÁTE AKO ZÁKAZNÍK PRÁVO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY DO 14 DNÍ OD PREVZATIA TOVARU. AK SA ROZHODNETE PRE ODSTÚPENIE V TEJTO LEHOTE, PROSÍME VÁS O DODRŽANIE NIŽŠIE UVEDENÝCH PODMIENOK:

- Kontaktujte nás (viď kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

- Vrátený tovar musí  byť nepoužitý a zabalený v pôvodnom obale.

- Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok

  • tovar musí byť nepoškodený

  • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)

  • zašlite spolu s dokladom o kúpe

- V prípade, že tovar bol použitý Vám môžeme naúčtovať poplatok za vrátenie veci do pôvodného stavu. 
- Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. 
- Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní od odstúpenia od zmluvy.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Pri vrátení tovaru Vám vrátime aj poštovné. Vrátená bude celá zaplatená suma za tovar aj doprava k zákazníkovi.